คำแนะนำ

สมัครฝากขายล่วงหน้าเพื่อเตรียมผลิตสินค้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์

เริ่มส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 25 เป็นต้นไป

สินค้าควรมาถึงหน้าร้าน ไม่เกินวันที่ 30/31

สินค้าจะถูกวางขายหน้าร้านในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป